سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
همنشین پادشاه همچون شیر سوار است ، حسرت سوارى او خورند و خود بهتر داند که در چه کار است . [نهج البلاغه]